Martin Eide

MADSProsjekt Martin Eide

Martin Eide er(var) masterstudent ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og jobber som intern hos Lund & Slaatto arkitekter.
Han begynte sine studier innen visuell kunst ved henholdsvis NISS, Oslo og Sichuan fine arts institute i Chongqing Kina, før han gikk over til arkitekturstudier ved Arkitekthøgskolen i Århus og senere AHO, Oslo.
For MADSTUN web Prosjektrom vil han vise “A house for three artists” en bearbeidet versjon av et prosjekt han gjorde som student ved AHO i 2010.

Martin Eide is(was) a master student at Oslo School of Architecture, working as an intern at Lund & Slaatto architects. He began his studies in the visual arts respectively NISS, Oslo and the Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing China, before turning to architecture studies at the School of Architecture in Aarhus and later AHO, Oslo. For MADSTUN Web Project, he will show “A house of three artists” a revised version of a project he did as a student at AHO in 2010.